Conserverend inlijsten

Conserverend inlijsten

‘Conserverend inlijsten’ houdt in dat alle mogelijke oorzaken van aantasting van het werk tot een minimum worden beperkt.
Hiervoor zijn diverse methodes en materialen beschikbaar.